روش

قوانین و جریمه های رانندگی در ترکیه در سال 2022

قوانین و جریمه های رانندگی در ترکیه در سال 2022   قوانین و جریمه های رانندگی در ترکیه امروزه رانندگی و رفت‌وآمد با خودروهای شخصی، بخش زیادی از ساعات شبانه‌روز شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد. این امر در شهرهای بزرگ‌تر...

Buying a Summerhouse

مواردی که هنگام خرید یک خانه تابستانی باید در نظر گرفت

مواردی که هنگام خرید یک خانه تابستانی باید در نظر گرفت خرید یک خانه تابستانی - اگرچه خانه های تابستانی فقط برای دوره خاصی از سال خریداری می شوند و در کل سال اقامت ندارند ، اما برای اینکه در طول زمان صرف شده مشکلی پیش نیاید باید...

Compare listings

Compare