سلامتی

Things to Know When Entering Turkey within Covid-19

نکاتی که باید هنگام ورود به ترکیه در مورد Covid-19 بدانید

  نکاتی که باید هنگام ورود به ترکیه در مورد Covid-19 بدانید کوید -19 - ترکیه تصمیم گرفت در اواسط ماه ژوئن محدودیت سفر در پروازهای داخلی و خارجی را لغو کند. یکی از مراحل زندگی کنترل شده اجتماعی برداشته شده است. خارجیانی که از اکتبر 2020...

COVID-19 همه گیر در ترکیه ، چگونه کنترل خود را در دست گرفتیم؟

COVID-19 همه گیر در ترکیه - ترکیه ششمین کشور جذاب برای گردشگران خارجی است. کوید-19 همه گیر در ترکیه - ما با بسیاری از مراحل سریع مانند توقف پروازها از مناطق پر خطر ، ذخیره داروهایی که برای درمان مفید هستند و تولید مواد کمکی در هفته...

Compare listings

Compare