مشاور املاک

Things to Consider When Making a Rental Contract

مواردی که باید هنگام عقد قرارداد اجاره در نظر بگیرید

قوانین اجاره خانه در ترکیه استانبول قرارداد اجاره باید طبق قوانین قانونی منعقد شود تا ضمن ایجاد قرارداد اجاره برای خارجی ها ، در آینده از مشکلات حقوقی جلوگیری شود. قرارداد اجاره سندی مکتوب است که موجرانی که خانه خود را برای...

Regions to Rise in Value with Kanal Istanbul

مناطقی که با کانال استانبول به ارزش افزوده می شوند

مناطقی که با کانال استانبول به ارزش افزوده می شوند کانال استانبول - پروژه های بزرگی که ساخته شده اند حتی قبل از وقوع به مناطقی که در آن قرار دارند ارزش افزوده می دهند. وضعیت مشابهی برای کانال استانبول وجود دارد که انتظار می رود...

چگونه می توان در ترکیه تابعیت گرفت؟

چگونه می توان در ترکیه تابعیت گرفت؟ - تابعیت ترکیه با خرید ملک غیرمنقول به مبلغ 250.0000 دلار امکان پذیر است. ما می توانیم این وضعیت را به صورت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری یا بعدا اخذ تابعیت ترکیه خلاصه کنیم. شرایط اخذ...

Compare listings

Compare