تركيه

کارت کیملیک ترکیه

مراحل دریافت کیملیک ترکیه و هزینه های کیملیک در سال 2022

مراحل دریافت کیملیک ترکیه و هزینه های کیملیک در سال 2022 کیملیک چیست و هزینه کیملیک ترکیه کیملیک کارت برای بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند شاید واژه آشنایی باشد. قبل از هر چیز باید بدانید که هر ایرانی می...

چرا سرمایه گذاران خارجی ترکیه را ترجیح می دهند؟

خرید ملک در ترکیه - سه عامل مهم در تقاضای مسکن در ترکیه تأثیرگذار است. این عوامل عبارتند از: توسعه جمعیت ، جمعیت شناسی و تغییر در خانه ، روند سرمایه گذاری و وضعیت مالکیت. در سال 2006 ، ترکیه 68 میلیون نفر جمعیت داشت. این در پایان...

Compare listings

Compare