تابعیت ترکیه

کارت کیملیک ترکیه

مراحل دریافت کیملیک ترکیه و هزینه های کیملیک در سال 2022

مراحل دریافت کیملیک ترکیه و هزینه های کیملیک در سال 2022 کیملیک چیست و هزینه کیملیک ترکیه کیملیک کارت برای بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند شاید واژه آشنایی باشد. قبل از هر چیز باید بدانید که هر ایرانی می...

چگونه می توان در ترکیه تابعیت گرفت؟

چگونه می توان در ترکیه تابعیت گرفت؟ - تابعیت ترکیه با خرید ملک غیرمنقول به مبلغ 250.0000 دلار امکان پذیر است. ما می توانیم این وضعیت را به صورت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری یا بعدا اخذ تابعیت ترکیه خلاصه کنیم. شرایط اخذ...

Compare listings

Compare