تركيه

Why do foreign investors prefer Turkey

چرا سرمایه گذاران خارجی ترکیه را ترجیح می دهند؟

خرید ملک در ترکیه - سه عامل مهم در تقاضای مسکن در ترکیه تأثیرگذار است. این عوامل عبارتند از: توسعه جمعیت ، جمعیت شناسی و تغییر در خانه ، روند سرمایه گذاری و وضعیت مالکیت. در سال 2006 ، ترکیه 68 میلیون نفر جمعیت داشت. این در پایان...

Compare listings

Compare