Top 10 Ski Resorts in Turkey

5 مرکز اسکی برتر ترکیه | اسکی در ترکیه

آیا شما حرفه ای منتظر فصل هستید که منتظر اسکی یا اسنوبورد باشید؟ یا این یک آماتور پرشور است که به تازگی ورزش های زمستانی را آغاز کرده است؟ تجربه شما هرچه باشد ، این دامنه های باشکوه و مراکز اسکی در ترکیه شما را به لذت و هیجان اوج...

Compare listings

Compare