Top Museums in Istanbul

داستان موزه های باستان شناسی استانبول

موزه باستان شناسی استانبول ، هر دو در بناهای تاریخی واقع شده اند و بیش از 1 میلیون اثر تاریخی به لطف هر دو کشور ترکیه همچنان اهمیت خود را در جهان حفظ می کند. این موزه ها که هر ساله توسط گردشگران داخلی و خارجی از سراسر جهان مورد...

Compare listings

Compare